Montáž

Spoločnosť Conrex, spol. s r.o., ponúka komplexné služby v oblasti oceľových konštrukcií. Od výroby, cez dodávku až po odbornú montáž.

Prehľad nami ponúkaných činností v oblasti montáž a  opravy:

  • Montáž oceľových konštrukcií
  • Oprava vyhradených technických zariadení plynových
  • Oprava vyhradených technických zariadení tlakových
  • Inštalácia slnečných tepelných systémov
  • Inštalácie vykurovacích systémov Vaillant
  • Inštalácie rozvodov bioplynu