Oprava vyhradených technických zariadení plynových